הפיזור מתבצע ע"י מזבלות שטח פתוח מתקדמות המיועדות להספקים גדולים ומאפשרות דיוק מירבי.

במזבלות מותקנות מערכות  FOLLOW METER אשר מסתנכרנות עם מערכת ה GPS של הטרקטור לצורך כיול מקסימלי של כמות החומר במקביל לכמות השטח ובהתאם לתנאיו.

מיזוג המערכות הללו מאפשר תוצאות מדויקות ואחידות.