הקפדתנו ביצור הקומפוסט בראש ובראשונה נתונה לחומרי הגלם.

קומפוסט שילוני מורכב אך ורק מזבלים אורגנים, 75%  זבל בקר, 15% זבל עוף וכ- 10% שאריות קש וזבלים שונים (זבל כבשים ,זבל סוסים) (ללא פסולת גזם ופסולות תעשייה שונות).

מרגע הגעת הזבלים לאתר מנהל היצור מפקח על הליך קפדני שנערך כ-20  שבועות בהן החומר עובר תהליך קומפוסטציה מבוקר הכולל ערבוב, הפיכות והשקיה.

בסופו של התהליך מתקבל קומפוסט בשל, מפורר, הומוגני ונקי.

הליך היצור כולו מפוקח תחת תקן  ISO 9001 – והיתר אורגני ע"י חברת אגריאור.