פיזור צד במטעים עם הצנעה

פיזור במטעים מתבצע ע"י מזבלות ייעודיות מתקדמות שמאפשרות פיזור מדויק במגוון סוגי מטעים.

–  קיימת אפשרות להשאלת מזבלות העמסה עצמית ללקוח.

מתאים לכל סוגי המטעים כגון : כרמים, פרדסים, מטעי אבוקדו ועוד.