פינוי והובלת פרש בע"ח ופסולת אורגנית

כחלק גדול מעשייתנו בתחום הדשנים האורגנים אנו מעניקים שירות שוטף ועוטף למגדלים ולרפתנים.

מלאכת הפינוי מתבצעת בצורה רגישה ומתחשבת בתנאים האידאלים עבור סוג הגידול, המרבץ, ודרישת הלקוח בפרט.

כמו כן אנו גם מובילים את הפרש על ידי משאיות הייבר ומשאיות  רמסע (מגבה-נוע).

מבין שרותי הפינוי שלנו :

– שירות פינוי שוטף לרפת.

– שירות פינוי לבתי גידול אורגנים כגון פיטריות ותערובות שתילה שונות.

– הובלת פרש לולים.