תערובות השתילה מכילות טוף, קוקוס, כבול וקלקר.

לאחר קליטתן התערובות המשומשות עוברות פירור והעשרה בקומפוסט.

תערובות השתילה הממוחזרות מתאימות לחקלאות, גינון ומשתלות.