הפיזור לנטיעה מתבצע ע"י מזבלות קונוס מהמדויקות ביותר בענף ומתאפשר בשתי אופנים :

  1. פיזור על פני שטח פתוח עם אפשרות לסימון.
  2. פיזור על פני גדודיות.

את הפיזור אפשר לבצע ברוחב שבין 50 -100 ס"מ על פי דרישת הלקוח.