פיזור חממות ובתי רשת

פיזור המתבצע ע"י מזבלות העמסה עצמית.

-אפשרות להשאלת מזבלות ללקוח.

נגן וידאו