זבל בקר מקולטר ישירות ממרבצי הרפתות.

זבל בקר הינו עשיר בחומר אורגני, זרחן ואשלגן ומשמש לטיוב קרקע חקלאית ודישון.

את זבל הבקר אנו מפנים מרפתות מובילות ומתקדמות אשר מקפידות על תזונה נקייה וסביבת מחייה נקייה לפרה.